DLACZEGO SPÓJNA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY JEST ISTOTNA?

Identyfikacja wizualna jest jednym z podstawowych elementów tworzenia wizerunku firmy oraz budowania jej świadomości na rynku i wśród klientów. Profesjonalnie przygotowana pozwoli wyróżnić markę na tle konkurencji i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, jednocześnie dbając o jej spójny wizerunek we wszystkich przekazach docierających do potencjalnego odbiorcy.

Na identyfikację wizualną składają się logo marki i podstawowe materiały promocyjne, ale także cała szata wizualna marki – symbole, które będą przez markę stosowane i z nią kojarzone. Dlaczego spójna identyfikacja wizualna firmy jest ważna i jak należy ją rozumieć?

Czym jest identyfikacja wizualna marki?

Przez identyfikację wizualną marki można rozumieć wszystkie symbole i elementy wizualne, które są rozpoznawalne dla marki i jednoznacznie z nią kojarzone. Wśród nich może znaleźć się zaprojektowane na potrzeby firmy logo, ale także charakterystyczna kolorystyka stosowana przez markę, hasła reklamowe, układy tekstu, czcionki. Pepsi, Coca-Cola, sieć Play, Porshe, Apple – wszystkie marki, choć zupełnie różne od siebie, na przestrzeni lat stworzyły wokół siebie wyjątkową identyfikację wizualną dzięki której są rozpoznawalne na całym świecie na podstawie prostego logo czy konkretnego schematu kolorystycznego.

Ze względu na rozpoznawalność, jaką buduje spójna identyfikacja wizualna, skupienie się na niej przy tworzeniu wizerunku firmy będzie niezwykle istotne nawet dla małych, startujących dopiero firm. Stosowana od początku we wszystkich materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, materiałach prasowych oraz innych obszarach komunikacji firmy identyfikacja wizualna da szansę na przypisanie skojarzeń i określonych emocji do wizerunku danej firmy – klienci będą ją rozpoznawać po drobnych szczegółach, budując w ten sposób swoje przywiązanie do marki.  

identyfikacja-wizualna-1.jpg

Elementy identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna firmy to składowa wielu elementów, które tworzą ze sobą spójną całość, wzajemnie się uzupełniają i są od siebie w pewien sposób zależne. Wśród najważniejszych wymienia się m.in.:

- symbol firmy (logotyp, slogan),
- kolorystykę stosowaną w logo, materiałach promocyjnych, różnorodnych przekazach, a także w siedzibie firmy,
- typografie firmowe, a więc rodzaj i wielkość stosowanych czcionek,
- pieczątki, formularze, wygląd dokumentów,
- wygląd produktów i opakowań.

Na identyfikację wizualną będą składały się także dress code pracowników oraz aranżacja siedziby firmy czy stoisk, które będą wystawiane podczas targów i eventów. Wszystkie mają kojarzyć się z marką i wartościami, jakie reprezentuje – znacznie więcej uwagi przyciągnie stanowisko firmy przygotowane zgodnie z jej kolorystyką, prowadzone przez odpowiednio przygotowanych i ubranych pracowników, niż firma wystawiająca swoje produkty przy zwykłym stoliku zasłoniętym obrusem, z pracownikami ubranymi casualowo, bez żadnej spójności.

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej powinny zostać jasno określone w księdze identyfikacji wizualnej, do której można włączyć dodatkowo elementy takie jak schemat prowadzenia rozmów z klientami, sposób ich obsługi oraz dźwięki i zapachy wykorzystywane w biurach czy firmowych punktach sprzedaży. Powyższe elementy pozawizualne pozwalają dopiąć spójność wizerunkową firmy i pozytywnie wpływają na jej odbiór przez środowisko, rynek, konkurencję i klientów.

Zalety spójnej identyfikacji wizualnej – dlaczego jest istotna?

Dzięki wprowadzeniu spójnej identyfikacji wizualnej swojej marki dążysz do spójności w komunikacji zarówno z obecnymi i potencjalnymi klientami, jak i kontrahentami, konkurencją czy mediami. Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami identyfikacji wizualnej powinny być logiczne, nawiązywać do siebie – jeśli firma zaczyna od stworzenia logo, wizytówki, strona internetowa, ulotki czy media społecznościowe powinny opierać się na tym logo i kolorystyce, jaką stosuje. Bez względu na to, czy elementy graficzne i wizualne przygotowywane są przez jedną firmę czy przez różnych wykonawców, wszystkie powinny być zgodne z księgą identyfikacji wizualnej.

Spójna identyfikacja wizualna firmy buduje wizerunek marki na zewnątrz, ale i wewnątrz firmy. Inwestując w nią już od początku zapewniasz swojej marce dobry start na rynku i lepszą perspektywę dalszego rozwoju bez ryzyka, że spójność wizualna posypie się wraz z potrzebą tworzenia kolejnych elementów reklamowych.

Konsekwentne stosowanie identyfikacji wizualnej poprawia pozycję firmy na rynku, wzmacnia jej konkurencyjność, pozwala zaistnieć w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie. Dla rozwijających się marek działających w bardzo konkurencyjnej branży, widoczne niespójności i wizualny bałagan mogą okazać się bardzo szkodliwe. Pamiętaj – inwestycja w spójną identyfikację wizualną z pewnością się zwróci.